despre noi

Metode si tehnici specifice de Business/Competitive Intelligence aplicate in negocieri

Descriere: Programul de pregatire vizeaza transferul unor metode, tehnici si bune practici specifice domeniului Intelligence in practica negocierilor de afaceri. Succesul acestora in potentarea rezultatelor finale ale unei negocieri a fost validat in timp, prin aplicarea lor in cadrul negocierilor internationale la nivel statal. Valoarea adaugata a componentelor aduse dinspre Intelligence catre negocierea de business rezida in rigurozitatea actului de informare si in gestionarea aprofundata a relatiei cu partenerul de negociere.


Obiectiv
: Absolventii cursului vor cunoaste si aplica un set minim de metode, tehnici si bune practici specifice domeniului Intelligence in procesul de negociere;


Agenda:

a. Introducere in teoria negocierii
    - Tipuri de negociere (regula salami, regula negarii, etc.);
    - Parametrii critici ai negocierii: timp, informatii, putere;
    - Procesul de negociere.
b. Pregatirea negocierii
    - Analiza obiectului negocierii: documentare, dimensiune informativa, prognoza;
    - Studiul partenerului de negociere: profil individual, realitatea oponentului;
    - Planificarea negocierii: setarea obiectivelor negocierii, setarea parametrilor negocierii, construirea scenariilor de negociere.
c. Negocierea propriu-zisa
    - Initierea negocierii;
    - Comunicare in negociere;
       • Comunicarea mesajelor tranzactionate;
       • Receptarea mesajelor partenerului (manifest vs. latent);
       • Culegerea de informatii/contra-informatii pe timpul negocierii;
       • Metode si tehnici de comunicare: persuasiune, manipulare, body-language, limbaj verbal-paraverbal, detectarea minciunii.
    - Analiza on the spot;
    - Decizii in timp real;
    - Inchiderea negocierii;
    - Reluarea negocierii.


Audienta: Personalul implicat in negocieri sau care are perspectiva profesionala de a ajunge intr-o pozitie in care va participa la negocieri. Numarul de participanti este intre 8 si 12.


Durata: 2 zile.

0
0