despre noi

Analiza informatiilor in Business & Competitive Intelligence

Analiza informatiilor de afaceri (B/CI) = proces sistematic de validare calitativa, grupare, procesare, interpretare si prezentare a informatiilor obtinute in urma etapei de culegere, in vederea fundamentarii unei decizii.

Descriere: Cursul consta din prelegeri (aproximativ 60% din perioada cursului) si aplicatii practice prin care participantii dobandesc abilitatile necesare realizarii analizelor de informatii pentru afaceri necesare fundamentarii deciziilor, concomitent cu minimizarea riscurilor induse de acestea.

Principalele repere ale cursului:
- concepte initiale (activ, amenintari, oportunitati, vulnerabilitati);
- modelul SWOT – TOWS: model de analiza a starii unei organizatii si planificare strategica;
- Scenario Planning: metoda de planificare strategica pe baza de scenarii;
- Analiza Ipotezelor Concurente: metoda de selectie a scenariilor multiple.

Obiective: Absolventii cursului vor putea:
- identifica si separa entitatile structurale de baza in analiza informatiilor (activ, amenintari, oportunitati, vulnerabilitati, riscuri decizionale);
- analiza starea organizatiei;
- identifica cele mai probabile scenarii de evolutie pe o perioada determinata;
- sprijinii planificarea strategica in organizatie.

Agenda:
- definirea conceptelor de baza;
- schema de realizare a analizelor de informatii pentru afaceri;
- analiza SWOT –TOWS;
- metode de generare a scenariilor;
- metoda Analizei Ipotezelor Concurente;
- planificarea pe baza de scenarii.

Audienta: Datorita aplicabilitatii extinse a procedeului de analiza a informatiilor pentru afaceri in orice domeniu care presupune luarea unor decizii (in conditii de incertitudine), acest curs se adreseaza persoanelor cu atributii de serviciu care implica realizarea de analize (management, informatii pentru afaceri, resurse umane, vanzari, relatii publice, marketing etc.) sau care doresc sa-si dezvolte abilitatile de decident. Numarul de participanti este de 8 – 12 persoane.

Durata: 16 ore.

0
0